Motosiklet Zorunlu Trafik Sigortası Ne Kadar?
Motosiklet kullanıcıları trafikte seyir halindeyken meydana gelebilecek kazalara karşı,  motosiklet zorunlu trafik sigortası yaptırmakta ve gönül rahatlığıyla motosiklet kullanmaya devam etmektedirler. Türkiye sınırları içerisinde trafikteki motosikletleri, seyir ve park halindeyken,  kaza risklerine karşı teminat altına alan  bir araç sigortasıdır bu. Motosiklet zorunlu trafik sigortasını kasko sigorta şirketleri  yapmaktadır Motosiklet trafik sigortası yapıldığında da,  aynı motosikleti 2. kişi de kullanabilmekte ve  bu 2. kişi kasko kapsamına girer .İsteğe bağlı,  motosiklet sahipleri tarafından yapılan motosiklet zorunlu trafik sigortası motosikletinizi teminat altına alır.
 
Standart motosiklet zorunlu trafik sigortasına ilaveten özel bir takım güvenceler vardır. Araç kasko sigorta kuruluşları,  çeşit çeşit kampanyalar  düzenlemektedir. Motosiklet  zorunlu trafik sigortası yaptıran motosiklet sahipleri, periyodik bir şekilde primlerini ödemektedirler.
 
Motosikletin kaza yapması, çalınması çarpması, başka bir araç tarafından çarpılması, yanması gibi olumsuz olasılıklardan, motosiklet trafik sigortası ile teminat altına alınan motosikletler, kasko şartlarında bulunan risklerin vuku bulması durumunda,  zarar, motosiklet sahiplerine kasko sigorta kuruluşlarınca  karşılanır.  Özel teminatlar, kampanyalar dahilinde olduğunda, ilave  bir kasko primi ödenmez. Kasko paketine dahil ettirme motosiklet kullanıcısına bağlıdır.
 
Motosikletin çalınması, yanması, sigara  vb. maddelerden çıkan  yangın dışındaki hasarlar, yetkisiz kişilerce çektirilen motosiklete gelebilecek zararlar,İihtiyari Mali Sorumluluk, teminat altına alınır.
 
Motosikletinizin başına gelebilecek bir kaza neticesinde,  3. kişilere verilebilecek bedensel ve mali zararlar,  araca binip inerken veya aracın bakımı-tamiri  yapılırken,  kazaen ölüm ve  sakatlık olasılıklarını kapsar.
Poliçe dahilindeki diğer güvenceler:grev, lokavt, anarşik halk eylemleri, sel, deprem, su baskını gibi afetler ve terördür.

 Motosiklet trafik sigortası kasko sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Motosiklet sahipleri karayollarında karşılaşılabilecek risklere karşı motosiklet trafik sigortası yaptırmakta ve güvenle motosiklet kullanmaya devam etmektedir. Motosiklet trafik sigortası yapılan motosikletleri ikinci kişi de kullanabilmektedir ve ikinci kişi kasko kapsamına alınmaktadır.İsteğe bağlı olarak motosiklet sahipleri tarafından yapılan motosiklet trafik sigortası motosikleti güvence altına almaktadır.
 
Standart motosiklet trafik sigortasına ek olarak özel teminatlar bulunmaktadır. Araç kasko sigorta şirketleri tarafından özel teminatlar çeşitli kampanyalar ile motosiklet sahiplerine sunulmaktadır. Motosikletlerini motosiklet trafik sigortası yaptıran motosiklet sahipleri düzenli bir şekilde prim ödemektedir.
 
Çarpma, çarpılma, devrilme, yanma, çalınma, çalınmaya teşebbüs gibi risklerden motosiklet trafik sigortası ile güvence altına alınan motosikletler, kasko paketinde bulunan risklerin gerçekleşmesi halinde zarar motosiklet sahiplerine kasko sigorta şirketleri tarafından temin edilmektedir. Kampanyalar ile sunulan özel teminatlar için ek bir kasko primi ödenmemektedir. Motosiklet sahipleri istediği takdirde kasko paketine dahil ettirmektedir. Motosiklet kasko yol yardımı da kasko sigorta şirketleri tarafından motosiklet trafik sigortası yaptıran a
Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşitidir.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir. Trafik Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir
 
Trafik Sigortası Teminat Kapsamı?
 
Trafik poliçesi ile;
Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranınında teminat altına alınmıştır. Trafik sigortası poliçesi kapsamında yer alan teminat bilgileri ve kapsamları ise;
a) Maddi Teminat:
Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar.
b) Tedavi Masrafları Teminatı:
Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım,muayene veya kontrol yada yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek; ayakta tedavi, poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar.
c) Tedavi Giderleri Dışındaki Diğer Tazminatlar ve Ölüm Teminatı:
Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahsun kalanlara destekten yoksun kalma zararı,
Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.
Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin; Yaşı, Geliri , Geride kalanların desteğe muhtaçlığı Kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir. Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. Ayrıca Trafik Sigortasıyla ilgili olarak istenen ek belgeler teminat türleri için belirtilmiştir.
ORTAK BELGELER :
-Poliçe aslı veya fotokopisi,
- Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ),
- Alkol raporu,
- Ruhsat fotokopisi,
- Ehliyet fotokopisi,
 
EK BELGE OLARAK :
 a) Maddi Hasar İçin;

- Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 
b) Tedavi Masrafları İçin;
- Kati hastane raporu,
- Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.).
 
c) Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin;
*Sakatlık Hali;
- Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu,
- Kişinin son kazanç belgesi.
*Ölüm Hali;
- Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı),
- Veraset İlamı,
 
 
Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.